آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Wednesday, June 21, 2006
صبر انقلابی
در ادامۀ سریال هر چه صبر کردم، این مصاحبۀ تلویزیونی اکبر گنجی با میز گردی با شما را ببینید. به این می گویند ایدآلیست نستوه! خدا آخر و عاقبتش را به خیر کند، من که حوصلۀ خواندن مانیفیست هایش را نداشتم.
این هم کلیپ با حالی دربارۀ سوتی دادن فوتبالیست ها. خودمانیم تیم حریف ما معروف به ساحل غاز هم همین طور بازی می کند!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats