آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, September 26, 2006
رقص و خالی بندی
اخیراً برنامۀ نگاه تازۀ رادیو فردا گزارشی تهیه کرده از برنامۀ گروه رقص اسرائیلی در پراگ به همراه گفتگو با اعضای گروه. بعضی از حرف هاشان برای من جالب بود، شما هم امتحانکی بکنید.
قسمت اصلی همان برنامه اختصاص دارد به خالی بستن پسر و دخترهای ایرانی برای هم که برای من بسی آموزنده بود. نمونه می خواهید:
یک دختر خانم می گوید طرف خیلی دوست داشت بداند وضعیت مالی ما چطور است، من هم کلی خالی بستم و او هم دلش را صابون زده بود که به پست یک بچه مایه دار خورده، اما روزی که با هم بیرون بودیم پدرم خیلی اتفاقی از جلوی ما در آمد و من چون خیلی غلو کرده بودم، گفتم این پدربزرگم بود.
خودمانیم پسرها در این موارد خیلی خلاق ترند:
مسعود از یک دروغ ساده می گوید: بیست سال است با یک کلمه دخترها را گول می زنم؛ دوستت دارم، می خواهم بگیرمت، اگر این جمله را گفتی، موفق شدی، وگرنه باختی و تو را ول می کند، چون یکی دیگر می آید و می گوید دوستت دارم.
خوب، بچه راست می گوید!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats