آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, September 21, 2006
کاف شو
کاف شو- اتللو

قطعۀ بالا اجرای بخشی از اتللوست توسط نوذر آزادی و دیانا. فکر می کنم از زمان پخش این برنامه اسم شکسپیر شده ویلیام فرفره.

این روزها سرگرمی من شده دیدن تئاترهای ارحام صدر. آدم نمی‌تواند این تئاترها را ببیند و لهجۀ اصفهانی پیدا نکند. تصمیم دارم چند قطعه از کارهایش را روی یوتوب بگذارم، ظاهراً اصفهانی‌ها حیف‌شان می‌آید از این کارها بکنند.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats