آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, April 20, 2007
ترانۀ شبات

Naci en alamo-Yasmin Levi Womad 2007
این ترانه را تقدیم به آن سفر کردۀ نقره داغ می کنم که امروز فردا برمی گردد تا دوباره با غرهای مهرانگیزش روزهای مان را رنگین کند.
I Was Born in Alamo (The Gypsy's song)
(Dionysis Tsaknis/Gritos de Guerra)
I have no place
And I have no landscapes
I have no homeland.
With my cold fingers
I make a fire and with my heart
I sing to you
The chords of my heart are crying.
این هم چند ترانه از یاسمین جان برای تازه واردها.
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats