آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, January 25, 2008
ترانۀ شبات - یهودا پولیکر
یهودا پولیکر - پنجره ای به مدیترانه
قبلا با پولیکر آشنا شده اید، این بار ترانه اش حال و هوای یونانی دارد.
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats