آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, February 15, 2008
ترانۀ شبات - ترانۀ سادۀ عشق
ایا کُرِم - ترانۀ سادۀ عشق
این هم برای گل روی سن والنتین که انقدر جیگر بوده.
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats