آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, February 22, 2008
ترانۀ شبات - رویا را زیستن
بن ارتصی - رویا را زیستن
تا به حال ترانه های زیادی دربارۀ جدایی و خطاب به اِکس نوشته شده، ولی کلیپ به این باحالی کمتر دیده بودم. خواننده برای دوست دختر سابق از حال و وضعش تعریف می کند ونامۀ آخردخترک را که در آن تعریف کرده که بدون او خوشبخت است و زندگی اش همه گل و بلبل است را بازگو می کند.
مواظب باشید آخر کلیپ بدآموزی دارد.
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats