آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, May 16, 2008
ترانۀ شبات - کِرِن آن

Keren Ann- Not going anywhere

اهل بخیه حتما با "کرن آن" و صدای مخملی اش آشنا هستند، ترانۀ عبری "در خیابان روح های پاک" یکی از کارهای جدید او دوباره خوانی یک ترانۀ قدیمی ست که این روزها زیاد در رادیو می شنویم.

برای شنیدن باقی کارهایش سری به اینجا بزنید!

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats