آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Wednesday, March 15, 2006
تولدت مبارک!
تقدیم به دوستی که بُرد آجرهایش تا چین و ماچین می رسد و هر مقاله اش مشت محکمی است بر دهان خشونت طلبان. دوستی که یاور خانه به دوشان است و یاریگر خانه فروشان. دوستی که با یک جمله تو را تا اوج توانایی هایت بالا می کشد و با دو جمله همان جا نگه می دارد. دوستی که آرزوی هر انسانی است.
شیرین جان تولدت مبارک
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats