آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, April 04, 2006
پخش و پلا
این سیستم نجات از ساختمانهای بلند در زمان خطر را ببینید. امیدوارم که هیچ وقت به آن احتیاج پیدا نکنیم، چرا تا حالا کسی فکرش را نکرده بود؟
این مقالۀ دکتر احسان نراقی متفکر و جامعه شناس معروف و ظاهرا از دوستان آقای خاتمی به نام "هالاکاست را یادآوری نکنیم" را بخوانید. فکر می کنم حرفهایش برای خیلی ها که از دور دستی بر آتش دارند تازگی داشته باشد.
برای این که یک تنه به قاضی نروید این مقاله را هم با نام "احسان نراقی کیست؟" وتوسط یکی از مخالفان او نوشته شده است بخوانید.
قسمتی از سریال کمدی ویل و گریس که شهره آغداشلو در آن شرکت می کند را اینجا ببینید. به نظر من نقش اقدس در سوته دلان بهترین بازی زندگی اش بوده است.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats