آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, June 23, 2006
ترانۀ شبات - شلومو ارتصی
هنرمند امروز ما موفق ترین خوانندۀ مرد دو سه دهۀ اخیر اسرائیل است، از آنها که استادیوم پر میکنند و جوان ها در کنسرتشان دچار حملۀ عاشقیت می شوند و از او و از همدیگر تقاضای ازدواج می کنند.
شلومو اَرتصی (سلیمان زمینی!!) آدم ساده ای است و اهل دک و پز نیست، علامت تجاری اش یک حوله، یک بطر آب معدنی، پیراهن مشکی، شلوار جین و مثل اکثر کسانی که در کیبوتص(دهکدۀ اشتراکی) متولد شده اند یک جفت سندل است. شلومو متولد سال 1949 در کیبوتصی در شمال اسرائیل است و اکثر آهنگ هایش را خودش می سازد. آهنگ های "ماه"، "زیر آسمان مدیترانه"، "سلطان جهان" و "بیش از این نمی خواهیم" را بشنوید.
دیشب "راجر واترز" خواننده و ستون اصلی گروه پینک فلوید ما را به وجود خودش مزین کرده بود. چیزی حدود شصت هزار تماشاگر از جمله چند نفر از وزرا و وکلا در کنسرتش که دردهکدۀ شالوم برگزار شد شرکت داشتند. در این دهکده شهروندان عرب و یهودی با صلح و صفا و جرأت در کنار هم زندگی می کنند و خود واترز محل آن را انتخاب کرده بود. برای خالی نبودن عریضه کمی هم شعارهای سیاسی در مذمت دیوار امنیتی داد و "دیوار" را اجرا کرد.
هفتۀ پیش هم رَپر عالی مقام "فیفتی سنت" یا همان پنج زاری خودمان کنسرت داشت. خدا زیاد کند.
شبات شالوم
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats