آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, June 30, 2006
ترانۀ شبات - حوا آلبرشتاین
حوا آلبرشتاین متولد لهستان است و در چهار سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده. او که پنجاه و پنج سال دارد تا به حال نزدیک به 50 آلبوم منتشر کرده و به چند زبان میخواند. حوا جوایز زیادی در سطح داخلی و جهانی کسب کرده ولی موفقیت تجاری چندانی نداشته است. او به زبان ایدیش که زبان یهودیان اروپاست هم می خواند. حوا یک خوانندۀ شدیداً سیاسی است و تمایلات چپی اش از کسی پوشیده نیست.
این بار ترانه های "سواحل"، "شطرنج"، "لالایی"و "با تو سخن خواهم گفت" را برایتان انتخاب کردم.
وقایع وحشتناک این طرف ها، این روزها دل و دماغی برای من نگذاشته، این ترانه را که یکی از ترانه های محبوب من است و با این قضایا بی ارتباط نیست، تحت الهولی ترجمه کرده ام که خطوط کلی اش مشخص باشد. امیدوارم خیلی خرابش نکرده باشم.
شبات شالوم
شطرنج
فرزندم کجا رفت؟
فرزند خوبم کجاست؟
سرباز سیاه سرباز سفید را می زند
پدرم رفت
پدرم دیگر بازنخواهد گشت
سرباز سفید سرباز سیاه را می زند
در اطاق ها صدای شیون می آید
و در باغ ها سکوت جاری است
شاه با وزیر بازی می کند
فرزندم دیگر برنخواهد خاست
تا ابد خواهد خوابید
سرباز سیاه سرباز سفید را می زند
پدرم در ظلمت است
دیگر نوری نخواهد دید
سرباز سفید سرباز سیاه را می زند
در اطاق ها صدای شیون می آید
و در باغ ها سکوت جاری است
شاه با وزیر بازی می کند
فرزندی که در آغوشم بود
حالا در ابرهاست
سرباز سیاه سرباز سفید را می زند
قلب گرم پدرم
حالا دیگر یخ زده
سرباز سفید سرباز سیاه را می کشد
در اطاق ها صدای شیون می آید
و در باغ ها سکوت جاری است
شاه با وزیر بازی می کند
فرزندم کجا رفت؟
فرزند خوبم کجاست؟
هم سرباز سیاه و هم سفید کشته شدند
پدرم رفت
پدرم دیگر بازنخواهد گشت
نه سرباز سفیدی مانده و نه سیاهی
در اطاق ها صدای شیون می آید
و در باغ ها سکوت جاری است
صفحه خالی شده و فقط شاه و وزیر مانده اند
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats