آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, September 28, 2006
دیلی شو
کسانی که جُن استیوارت و برنامۀ دیلی شو را می شناسند می دانند که حضور در این برنامه برای یک سیاستمدار مثل رفتن به کنام شیر است. چون یکی از اهداف این برنامه که در مقابل تماشاچی های خوش خندۀ امریکایی برگزار می شود، نشان دادن جنبه های مسخره و بی منطق سیاست و سیاستمداران است و کسی که اعتماد به نفس آهنینی نداشته باشد و خودش را زیادی جدی بگیرد نمی تواند در این برنامه شرکت کند. دیروز با کمال تعجب پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان را روی صندلی مهمان این هفتۀ برنامه دیدم. بعد از دیدن این مصاحبه، کلیشه ای که از او در ذهن داشتم شکسته شد، نظر شما چیست؟
این مصاحبه با کلینتون را هم که هفتۀ پیش انجام شده ببینید، دارد برنامۀ جالبی را پیش می برد ولی جالب تر از آن مصاحبۀ جنجالی اش با فاکس(+و+) است که کلینتون خونسرد و خندان در آن چهرۀ دیگری از خود نشان می دهد.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats