آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, December 23, 2006
گودبای خنوکا، گودبای
این عکس دیروز عصر در منزل ما گرفته شده، صندلی بخشی از مراسم نیست.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats