آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, December 26, 2006
?How do you feel today Jimmy

James Brown(1933-2006) - I Feel Good

در این دنیا که روانش شاد بود، امیدوارم در آن دنیا هم باشد(+).

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats