آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, February 27, 2007
اشترن و سن سان

Isaac Stern - Saint-Saens - Introduction & Rondo Capriccioso

اسحق اشترن همان نوازندۀ ویولن زن روی بام است. این قطعه شاهکار است، نه؟

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats