آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Wednesday, February 07, 2007
پست هسته ای
هسته ای محبوب من
به این می‌گویند استفادۀ صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای. سازمان انرژی اتمی روسیه از کارمندان زنش دعوت کرده در مسابقۀ میس اتم 2007 شرکت کنند تا به زیباترین آنها جایزه داده شود. این مسابقات از سال 2004 تا کنون هر سال برگزار می‌شود. به قول هاتف:
چشم دل باز کن،که جان بینی
آنچه نادیدنی است،آن بینی
گر به اقلیم عشق روی آری
همه آفاق،گلستان بینی
آنچه بینی،دلت همان خواهد
آنچه خواهد دلت،همان بینی
….
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی
کی باورش می‌شود که این همه زیبایی پشت ماسک‌ها و در بین سانتریفوژها و مخازن آب سنگین پنهان شده‌باشد. البته بعضی در حد نارنجک و ترقه هستند ولی در بین‌شان چند تایی بمب هسته‌ای هم وجود دارد. حیف که نسل بعدی‌شان ممکن است ایکس‌من و موتاسیون از آب درآید.
کاش در سرزمین گل و بلبل هم چنین مسابقاتی برای هر دو جنس برگزار می‌شد شخصاً یکی دو تا نامزد توپس سراغ داشتم که برنده شدن حق مسلم‌شان بود. شما چطور؟

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats