آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, April 10, 2007
با او حرف بزن


Talk to her-Cucurrucucu paloma
یکی دیگر از صحنه‌های به یاد ماندنی سینما برای من این صحنۀ فیلم "با او حرف بزن" آلمادوار است. ظاهراً این یک ترانۀ قدیمی مکزیکی‌ست که در این صحنه آن را یک هنرمند محبوب برزیلی به نام "کاتانو ولوسو" به زیباترین شکل اجرا می‌کند.
ترجمۀ انگلیسی :


They say that at night he didn’t do anything but cry.
They say that he didn’t eat and didn’t do anything but drink.
They swear that heaven shuddered when it heard his cry,
How he suffered for her, calling out to her even as he died.

Ay, ay, ay, ay, ay, he sang.
Ay, ay, ay, ay, ay, he wept.
Ay, ay, ay, ay, ay, he sang.
As he died of mortal passion.

That a sad dove came that morning to sing to him,
To the small house with its windows open wide.
They swear that the dove is nothing less than his soul,
That is still waiting for her to come back, her, the unfortunate.

Cucurrucucú, dove,
Cucurrucucú, don’t cry.
The stones never do, dove,
What do they know of love?

Cucurrucucú, cucurrucucú,
Cucurrucucú, you don’t cry any more.


این هم
اجرای خولیو ایگلسیاس از همین ترانه و چند اجرای دیگر.


Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats