آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, July 02, 2007
خوزه لیتو
El Ruiseñor - Joselito
در دهۀ پنجاه و شصت سینمای اسپانیا پدیده ای به عالم سینما هدیه داد به نام خوزه لیتو. این کودک با حنجرۀ طلایی اش در حدود 10 فیلم بازی کرد. یاد عشق های ناب کودکی به خیر. ترانۀ مالاگنیا را هم به خوانندۀ خوب این وبلاگ از اسپانیا خانم ژاله تقدیم می کنم شاید آن را برایم ترجمه کند!

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats