آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Sunday, July 15, 2007
پرلمن

John Williams, Itzhak Perlman - Schindler's List
ظاهراً روح آقای پرلمن هم خبر ندارد تا چه حد به او و ویولنش مدیونم.
چاکریم استاد.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats