آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, July 10, 2007
وقتی لازمت دارم

When I need you-Leo Sayer
نسخۀ فارسی اش می شود:
عزیز راه دورم
بی تو چه سوت و کورم
بی تو به مفت می ارزم
یه دنیا زیر قرضم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats