آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, July 27, 2007
ترانۀ شبات - پاول آنکا

Papa - Paul Anka
پاول آنکا ترانه سرا، خواننده و بازیگر کانادایی در سال 1941 در یک خانوادۀ مسیحی لبنانی در اتاوا به دنیا آمد. اولین کارهای معروفش Diana و Lonely boy بودند ولی شاید بهترین ترانه‌اش My way باشد که آن را برای فرانک سیناترا نوشته، معروف‌ترین ترانۀ تام جونز She's a lady هم کار اوست.
اما برای من دلنشین‌ترین ترانۀ آنکا همین ترانۀ پر احساس "پدر" است که تا جایی که می‌دانم از معدود ترانه‌های انگلیسی معروف است که دربارۀ پدر نوشته شده و شاید ریشه‌های خاورمیانه‌ای آنکا این وسط نقشی داشته‌باشد. به هر حال شنیدن این ترانه هر بار از نو غدد اشکی آدم را تحریک می‌کند.
این هم چند
ترانه و کلیپ(+ و + و+) از پاول آنکا.

ترانۀ پدر را تقدیم همۀ پدرهای زحمت‌کشی می‌کنم که آن قدر بی‌کار نیستند که وبلاگ مرا بخوانند.
شبات شالوم
Papa
Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feet
Every night my papa would take me
And tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said
And there were years
Of sadness and of tears
Through it all together we were strong
We were strong
Times were rough
But Papa he was tough
Mama stood beside him all along
Growing up with them was easy
The time had flew on by
The years began to fly
They aged and so did I
And I could tell
That mama she wasn't well
Papa knew and deep down so did she
So did she

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats