آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, August 03, 2007
ترانۀ شبات - تولدت مبارک
این شتری است که در خانۀ همه می خوابد، امروز نوبت من بود تا با شادی ها و افسردگی هایش دست و پنجه نرم کنم. به عنوان دشت اول دیروز دوستی ناخواسته "کادویی" به من داد که هنوز در خماری اش مانده ام، راست می گویند زندگی هرگز از غافل گیر کردن غافل نمی ماند.
ترانۀ "تولدت مبارک" سرودۀ نوذر پرنگ است و آهنگ آن ساخته انوشیروان روحانی، ظاهراً این ترانه اولین بار توسط ویگن اجرا شده و بعد از او خوانندگانی دیگر هم این ترانه را خوانده اند ولی اجرای زیر که دیشب قاصدک بامعرفت برایم پای تلفن پخش کرد چیز دیگری ست که مرا در تونل زمان به سال های دور و جشن تولدهای دوران کودکی شوت کرد. شما هم حالش را ببرید.


داون لود

تولد پیمان عزیزم هم مبارک.

יום הולדת שמח! עד מאה כעשרים.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats