آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, September 03, 2007
گیل شَهام


Gil Shaham-Sarasate Carmen Fantasy part I


گیل شهام ویولونیست کاردرست اسرائیلی، از استعدادهای برجسته و برندۀ جایزۀ گرمی ست. او زمانی به معروفیت جهانی می رسد که در هجده سالگی دعوت می شود به جای اسحق پرلمن کبیر که بیمار بوده در یک سری کنسرت با ارکستر سمفونی لندن بنوازد.

فانتزی کارمِن را یکی از زیباترین و مشکل ترین قطعات موسیقی برای ویولن می دانند که بر اساس اپرای کارمن بیزه ساخته شده. شهام این قطعه را با ارکستر فیلارمونیک برلین اجرا کرده.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats