آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, July 27, 2006
نوبت عاشقی
طبق اخبار جدید واصله
گشته دنیا از حوادث حامله
باز در خاورمیانه قیل و قال
حل این مشکل بُوَد گویا محال

حیف شد تازه می خواستم دعوتتان کنم منزل ولی می‌گویند عمو نصرالله قول داده که به زودی برای شهر صهیونیست‌نشین من هم زالزالک پرت کند.
اگر کورش علیانی بودم می‌گفتم ایرنا کمی دقت نکرده چون درست است که نتانیا شهر ساحلی است ولی ما هر چه گشتیم بندری در آن ندیدیم.
قسمت دوم خبر در مورد درخواست از ساکنان برای خروج از شهر علمی-تخیلی است.
چند روزی است با وبلاگ روشنای کاریز که نویسنده اش ظاهراً در لبنان زندگی می کند آشنا شده ام. شما هم ببینید.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats