آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, September 29, 2006
ترانۀ شبات - تریپ مذهبی
حالا که ده روز توبه با ماه مبارک رمضان مصادف شده و همه با تریپ عبادی- روحانی حال می‌کنند، چند ترانۀ مذهبی برایتان انتخاب کرده‌ام. کلمات این ترانه‌ها معمولاً آیه‌هایی از عهد عتیق است.
ترانۀ اول یکی از مزامیر داود است کار زیبایی‌ست با صدای آویهو مدینا.
ترانۀ دوم که اسمش را می‌گذارم "سرودی برای آسمان" کاری‌ست از "مُش بن اَری" باز هم از مزامیر داود که می‌گوید:
"چشمانم را به کوه‌ها دوخته‌ام تا نجاتم فرا رسد. نجاتم از پیش خدا می‌آيد که آفرینندۀ آسمان و زمین است.
او نخواهد گذاشت پايم بلغزد. آن که نگه‌دار من است، هرگز نمی‌خوابد....."

بقیۀ ترانه‌ها را هم خودتان بشنوید، ضمناً چرا تازگی‌ها انقدر تنبل شده‌اید؟ لااقل نظری چیزی بگذارید تا آدم بداند کجای کار است! نکند ایمانتان سست شده؟!!!
طاعات و عبادات همۀ معتقدان قبول باشد، برای ما هم دعا کنید.
شبات شالوم
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats