آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, December 30, 2006
ترانۀ شبات - ابا

Happy New Year - ABBA

همان طور که کاملاً درست حدس زدید مدتی ست حالم خوش نیست. دیشب هم یک ریستارت ناخواسته داشتم که تا سیستم برگشت دودقیقه ای از عالم و آدم بی خبر بودم. به هر حال سال خوبی باشد برای همه.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats