آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Wednesday, May 10, 2006
زنده باد خروس

امروز دیگر مطمئن شدم که این غربی ها هیچ چیز از خودشان ندارند وحتی استند آپ کمدی شان هم تقلید ضعیفی است از سیت داون کمدی ما.
باور نمی کنید؟ این فیلم را ببینید!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats