آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, August 29, 2006
آلزایمر
Hadi Khorsandi at SOAS (February 2005)

هادی خرسندی در مراسم بزرگداشت سیمین بهبهانی شعر آلزایمر را می خواند.

با تشکر از استاد نیما مینا

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats