آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, May 19, 2006
آخرین فریاد در عالم مد

دوستان این تکه پارچۀ زیبا و خوشرنگ را که می بینید زمانی یکی از مهمترین ابزارهای مُد بوده، یا به اصطلاح امروزی ها آخرین فریاد در عالم مدُ، تا حدی که خیلی ها جرأت نمی کردند بدون آن از خانه خارج شوند. حتماً شنیده اید که می گویند مُد هم مثل تاریخ هر چند سال یک بار تکرار می شود، از شواهد بر می آید که طراحان لباس در کشور گل و بلبل قصد دارند با حمایت مجلس محترم این ابزار زیبا را به اضافه دو برچسب دیگر به رنگ های چشم گیر قرمز و آبی به عالم مُد برگردانند! خوبی این ابزار این است که بین پسر و دختر تبعیض قائل نمیشود ولی استفاده از آن یک شرط دارد، زرد فقط برای یهودی هاست، آبی برای مسیحیان و قرمز برای زرتشتیان. برای دیگران جداً متأسفم اگر تن به این خفت بدهند و بگذارند حقشان ضایع شود. ظاهراً فقط یک مرحله تا تأیید نهایی آن مانده، من که از مُد سر در نمی آورم ولی امیدوارم این یکی شایعه ای بیش نباشد، .
اصل خبر اینجاست.
پی نوشت: اصل خبر خالی بندی بوده است، نمایندگان مجلس آن را تکذیب کرده اند. انگار بعضی از این مهاجران هموطن عزیز در کانادا خیلی بیکارند، روزنامه ها هم که خر معطل چش!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats