آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, May 26, 2006
حواله جات
این نوشته را بخوانید و پست قبلی را فراموش کنید:
مطمئنم که نویسنده طرح آن را مدتها در سر پرورانده، فقط حیف که در مورد اصفهانی ها تخفیف داده و خصلت زودرنجی را از قلم انداخته!
ضمناً وبلاگ فوق شاید به خاطر همین چیزها حدود 44000 دلار می ارزد، می گویید نه، خودتان امتحان کنید (با تشکر از عصیان)
من تازه دیروز با گروه نیاز آشنا شدم، خیلی کاردرستند، نه؟
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats